Trang chủ Ban Lãnh Đạo ...

Ban Lãnh Đạo

 • 2016-04-21 12:06:56

 • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  1. TRỊNH TIẾN BẢY                         - Chủ tịch HĐQT
  2. LÊ ĐỨC HUY                               - Ủy viên
  3. LÃ THÁI HIỆP                              - Uỷ viên
  4. ĐINH PHƯỚC THỌ                    - Ủy viên
  5. NGUYỄN XUÂN THẮNG             - Ủy viên
 • BAN KIỂM SOÁT

  1. HOÀNG THỊ XUÂN THUỶ          - Trưởng ban
  2. LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG      - Ủy viên
  3. NGUYỄN PHƯƠNG LINH          - Ủy viên
 • BAN LÃNH ĐẠO

  1. NGUYỄN XUÂN THẮNG           - Tổng giám đốc
  2. ĐINH PHƯỚC THỌ                  - PhóTổng giám đốc
  3. TRẦN NGUYỄN KIM NGÂN      - Kế toán Trưởng
 • QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN

  1. TRƯƠNG TIẾN THÀNH           - Q.Trưởng phòng Kinh doanh 
  2. VÕ THỊ THÚY LIỄU                  - Trưởng phòng HCNS
  3. TÔ DUY HANH                         - Trưởng phòng KH-ĐT SX
  4. NGUYỄN VĂN PHÚC               - Q. Trưởng phòng KTVLN